PRIVACY POLICY CHELONA BVBA
 

 

INHOUD
 

De informatie op deze website heeft een louter informatief karakter en kan niet beschouwd worden als bindend.

Chelona BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade die uit een fout of onvolledigheid op deze website en/of gebruik van deze website zou kunnen voortvloeien.

 

PRIVACY

Hoewel Chelona BVBA de toepasselijke wetgeving inzake privacy zal respecteren indien/waar van toepassing, wordt u er uitdrukkelijk op gewezen dat informatie verzonden naar Chelona BVBA via het internet of deze website beveiligd en confidentieel is. Het verzenden naar Chelona BVBA of ontvangen van Chelona BVBA op zich van informatie via deze website of per e-mail doet daarenboven geen klanten-relatie ontstaan.

De persoonsgegevens die u door middel van deze website of per e-mail communiceert zullen verwerkt worden door Chelona BVBA. Deze persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden overgemaakt worden, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke vraag/opdracht van de klant. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een GDPR goedgekeurde databank.

U kunt de mededeling en, indien de gelegenheid zich voordoet, de verbetering of de verwijdering van deze persoonlijke gegevens verkrijgen in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacywetgeving.

U dient hiervoor een e-mail te sturen naar info@chelona.be met de duidelijke mededeling van de gewenste wijziging en/of schrapping van uw persoonsgegevens.

De doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn:

-het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;

-de mogelijkheid om u te informeren over mogelijke jobaanbiedingen die u of uw onderneming kunnen interesseren;

-het in acht nemen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die Chelona BVBA dient na te leven;

Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u Chelona BVBA toestemming om bovengenoemde verwerking uit te voeren.

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken.

Chelona BVBA behoudt zich het recht voor het huidige privacy-beleid te wijzigen. U zal de website en dit beleid dan ook op regelmatige basis dienen te raadplegen.

 

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd cookies om de website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Chelona BVBA is eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logos’s en teksten).

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Chelona BVBA mag de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd.

 

Chelona bvba

Muishondstraat 11
2500 Lier
BTW BE0671611964
info@chelona.be